top of page

工會簡介

香港配音從業員工會於二零一五年九月二十日成立,成員均從事本港粵語配音行業,包括領班、配音員、翻譯員及撰稿員,其中多為自由身工作者。現有會員七十多名,致力使相關從業員能工作得更順遂,令行業有健康的發展。

香港粵語配音行業一直得到觀眾認同,多年來不乏膾炙人口的配音劇集或卡通作品,不少配音員的聲音更成為港人集體回憶,極具代表性;得此成果,實有賴業界不同崗位的從業員共同努力,尤其早年電視行業未有足夠自製節目,外購配音節目往往成為主力,眾多前輩配音員及從業員為本港配音業奠定堅實基礎,令配音業至今仍是其中一種年輕人嚮往的職業。

然而隨著電視行業轉變,現時大部份電視台及頻道的配音工序都以外判形式運作,自由身配音從業員日益增多,但市場步伐卻跟不上,未能自然調整出一個有助發展及健康的就業模式,自由身從業員面對的問題例如薪酬、工作制度、計薪方式、工作條件包括糧期等等,情況並不理想,實有迫切改善的需要,亦趨生了本會的成立。

本會前身名為「聲級行動」,是一個集合眾多配音從業員一起爭取應有權益的計劃,而為長遠計,經大會通過,決定正式成立工會,為業界長遠利益及發展出一分力,而粵語與業界發展息息相關,故本會的目標除為從業員爭取權益外,亦會著力推廣粵語,此舉無疑有利行業發展,並能夠為守護本土文化略盡綿力。

歷代工會幹事

 

2015-2017

主席 - 黃志明    |    副主席 - 黎家希    |    秘書 - 周文瑛
司庫 - 楊啟健    |      幹事 - 姜嘉蕾      |    幹事 - 李家輝  
幹事 - 何偉誠    |      幹事 - 莊巧兒      |    幹事 - 陳健豪
幹事 - 張振熙    |    榮譽顧問 - 丁羽先生

 

2017-2018

主席 - 黎家希    |    副主席 - 姜嘉蕾    |    秘書 - 周文瑛
司庫 - 楊啟健    |      幹事 - 黃志明      |    幹事 - 簡懷甄  
幹事 - 王綺婷    |      幹事 - 吳    梅      |    幹事 - 張振熙
幹事 - 馮詠恩    |    榮譽顧問 - 丁羽先生

2018-2019

2019-2021

主席 - 周恩恩     |     副主席 - 姜嘉蕾     |     秘書 - 簡懷甄
副秘書 - 張振熙 |       司庫 - 李家傑       |     幹事 - 王慧珠  幹事 - 梁皓翔     |       幹事 - 杜景煜       |     幹事 - 黃樂維
幹事 - 馮詠恩     |     榮譽顧問 - 古天樂先生    

榮譽顧問 - 丁羽先生     |     榮譽法律顧問 - 蘇文傑律師  

主席 - 周恩恩     |     副主席 - 姜嘉蕾     |     秘書 - 張雪儀
副秘書 - 王慧珠 |       司庫 - 趙錦標       |     幹事 - 簡懷甄  幹事 - 杜景煜     |       幹事 - 張振熙       |     幹事 - 馮詠恩
榮譽顧問 - 古天樂先生    |    榮譽顧問 - 丁羽先生        

榮譽法律顧問 - 蘇文傑律師  

2021-2023

主席 - 姜嘉蕾     |     副主席 - 周倚天     |     秘書 - 簡懷甄
副秘書 - 杜景煜 |       司庫 - 張振熙       |     幹事 - 楊婉潼  
幹事 - 石梓晴     |       幹事 - 李家傑       |     幹事 - 馮詠恩
榮譽顧問 - 丁羽先生

 

​現屆 

主席 - 周倚天     |     副主席 - 杜景煜     |     秘書 - 顧詠雪
副秘書 - 簡懷甄 |       司庫 - 姜嘉蕾       |     幹事 - 張振熙  
幹事 - 陳成港     |       幹事 - 廖杏茵       |     幹事 - 竺諺鴻
幹事 - 子瑩         |     榮譽顧問 - 丁羽先生

bottom of page